Flatiron, 2007

collage & acrylic on paper
13-3/4" x 19-3/4"

« back to portfolio